Dini Heemskerk-de Boer

Contextueel en EFT Therapeut

Op je levensweg gebeurt er vaak veel en kan het je op allerlei manieren uit balans brengen. Neem de regie weer in handen en neem contact met mij op!

Hoi, ik ben Dini! Graag wil ik je ondersteuning bieden op weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling. We gaan samen ontdekken, zien en verbinden!

Mijn Verhaal

Op je levensweg gebeurt er vaak veel en ontmoet je veel mensen. Soms gaat dit goed en soms ook niet, dan zijn er kruispunten waarop je moeilijk een keuze kan maken.

Na het behalen van de HBOV heb ik gewerkt als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg en de ouderenpsychiatrie.
Daarnaast heb ik een theologische opleiding (HBO-niveau) gevolgd aan het Nederlands Bijbel Instituut te Bosch en Duin.

Zingevingsvragen van de mens welke leeft in deze tijd blijven mij boeien en hebben mijn persoonlijke interesse sindsdien.
Rouw en verlies vormen daar een onderdeel van en het kan zinvol zijn om daarover van gedachten te wisselen.

Het delen van gevoelens hierover zijn belangrijke momenten.

Mijn Peilers

Dit zijn de 4 pijlers welke ik waardevol vind in het bestaan.

Geloof

Met behulp van de handreikingen die je gekregen hebt op de momenten waarop je je ervaringen gedeeld hebt en geloof weer in jezelf dat je hiermee verder kan!

Kracht

Er zijn kruispunten waarop je moeilijk een keuze kan maken. Vaak maak je keuzes zelfstandig, dit is je persoonlijke kracht!

Moed

Soms lukt het niet om zelfstandig een keuze te maken en ga je iemand zoeken die je daarbij kan helpen en daar is moed voor nodig!

Hoop

Na enige tijd hoop je dan weer om op eigen kracht verder te gaan.

Mijn Aanpak

Ontdekken, zien en verbinden is een boeiende weg.
Tijdens je leven kan er veel gebeuren! Het kan waardevol zijn om hierbij stil te staan als je merkt dat de balans niet in evenwicht is.

Samen met u wil ik dat doen omdat we kunnen onderzoeken wat er is gebeurt waardoor het evenwicht er niet is. We proberen te ontdekken waar het vandaan komt en hoe je invloed kan uitoefenen om de balans weer te herstellen.

Merk je dat je zo moe bent en dat er niets uit je handen komt? Heb je geen plezier meer in je werk? Is een dierbare overleden en vind je het leven niet meer de moeite waard? Heb je gevoelens van zinloosheid? Lukt het je maar niet om dat moeilijk onderwerp te bespreken met je partner?

Wil je één van deze vragen bespreken met een contextuele therapeut, neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek.

Opleiding en ervaring

Opleiding

  • HBO Verpleging
  • Theologische opleiding (HBO) Nederlands Bijbel Instituut te Bosch en Duin
  • Oktober 2020 – EFT Therapeut – Oisterwijk

ERVARING

  • Ik heb ervaring met mensen met een lichte en matige en ernstige beperking. Ouders welke een kind met een beperking krijgen vinden het vaak moeilijk om dit te accepteren en te verwerken is mijn ervaring als verpleegkundige in de zorg voor mensen met een beperking. Naar deze ouders ging vaak mijn aandacht uit tijdens mijn werk.
  • In de ggz heb ik gewerkt met mensen met een stemmingsstoornis.
    Daarnaast heb ik ervaring in de ouderenpsychiatrie; als je te maken krijgt met een vorm van dementie dan is dit een ingrijpende gebeurtenis.
  • Tevens heb ik kennis van verschillende vormen van dementie en begeleiding van partners en familieleden was een belangrijke taak als verpleegkundige.

  • Voor psychosociale ondersteuning kunt u bij mij terecht; ik kan u thuis bezoeken mocht u dit wensen.

Wacht niet langer.
Start Vandaag met je Persoonlijke Groei en Ontwikkeling!

* zijn verplichte velden