Privacy Verklaring

Dini Heemskerk-de Boer

Contextueel Therapeut

Uw privacy is in goede handen. Lees hieronder wat er wordt vastgelegd en hoe ik ermee omga.

Uw Privacy

INLEIDING
Praktijk voor Persoonlijke Groei, gevestigd aan Oosterlaan 96, 8072 CA te Nunspeet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Praktijk voor Persoonlijke Groei, Oosterlaan 96, 8072 CA te Nunspeet, telefoon +31 6-265 28 109
Website: https://nunspeet-therapie.nl
Dini Heemskerk-de Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Persoonlijke Groei en zij is te bereiken via info@nunspeet-therapie.nl of je kunt haar  gewoon bellen op +31 6-265 28 109.

HET DOSSIER
Er wordt een dossier aangelegd waarin o.a. de aantekeningen over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden opgenomen. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling en is eveneens wettelijk verplicht door o.a. de VCW.

In dit dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn. Ook die gegevens die ik, indien nodig en na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Om uw privacy te waarborgen zullen wij ons o.a.:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarbij heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Voordat ik gebruik wil maken van uw gegevens voor een andere reden, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

UW PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres, postcode en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • uw verzekeringsnummer (bij sommige zorgverzekeraars vereist)
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Ingeschreven bij Vereniging van Contextuele Werkers de VCW.

 

De Website en Google Analytics

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nunspeet-therapie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Praktijk voor Persoonlijke Groei bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen wat meestal overeenkomt met een termijn van 7 jaar.

De Cookies

WAT IS EEN COOKIE?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.
Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal je de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat je op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s je hebt gekeken.

PRAKTIJK VOOR PERSOONLIJKE GROEI GEBRUIKT ALLEEN FUNCTIONELE COOKIES

Functionele cookies zorgen ervoor dat een website beter werkt. Met functionele cookies kan een website bijvoorbeeld:
 • Links naar reeds bezochte pagina’s een andere kleur geven
 • Een gebruiker automatisch inloggen en bij naam welkom heten
 • Instellingen onthouden, zoals de taal of favoriete programma’s bij een online tv gids
 • De inhoud van je winkelwagen onthouden bij webshops
 • Je rekeningnummer en pasnummer onthouden bij internetbankieren
Functionele cookies zijn dus vooral erg handig voor de gebruiker / bezoeker van een website.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Bewaartermijn: 38 maanden
Google Analytics hebben we geanonimiseerd:
– het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd.
– we delen geen gegevens met Google.
– we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
– we hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Extra info met betrekking tot de bewerkersovereenkomst met Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

Een klacht indienen

Praktijk voor Persoonlijke Groei wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wacht niet langer.
Start Vandaag met je Persoonlijke Groei en Ontwikkeling!

* zijn verplichte velden