Mijn werkwijze

Contextuele Therapie

Deze vorm van therapie gaat over de context waarin jij bent opgegroeid, waarin jij bent gevormd.

Ontdekken - Zien - Verbinden

Samen gaan we ontdekken en stilstaan bij wat er is gebeurt op je levensweg.

Ontdekken – Zien – Verbinden

Persoonlijke Groei en Ontwikkeling

Samen met jou gaan we op weg om te ontdekken wie en wat je bent om vervolgens te zien waar in de context je je hebt ontwikkeld tot de persoon die je nu bent. En we gaan stap voor stap weer herstel brengen in evenwicht en balans.

GELOOF - je kunt verder, geloof in jezelf, je gaat verder

KRACHT - met je persoonlijke kracht maak je zelfstandig keuzes

MOED - door hulp te zoeken toon je je moedig

HOOP - je krijgt handreikingen die je weer hoop geven

Onrecht

In ieder zijn leven komt onrecht voor. De verschillende vormen van onrecht kunnen je belemmeren om je in balans te voelen.

Verlieskunde

Het leven vind ik niet meer zo de moeite waard sinds het overlijden van mijn dierbare.

Kinderloosheid

Weet je dat je niet de enige bent met kinderloosheid! Wil je erover praten? Lees dan verder.

Relatietherapie

Stel je jezelf de vraag “Is onze relatie nog te redden?” Vaak speelt angst een rol.

Mijn werkwijze

Het ONTDEKKEN, ZIEN en VERBINDEN is een boeiende WEG.

Met ONTDEKKEN maak je een start en stap je in een proces. Dit doe je samen met een contextueel therapeut en eventueel met behulp van een genogram.
Soms sta je stil want er gebeurt veel op de (levens) WEG. Tijdens het STIL-staan ontdek je en zie je waardoor het soms moeizamer ging.
Samen kunnen we dan kijken wat er toen gebeurde en hoe dit kwam. Dit kan met een genogram (het is een hulpmiddel).

Contextuele hulpverlening betekent dat je onderdeel bent van je omgeving. Deze omgeving staat niet los van jezelf. Je wordt geboren; krijgt een vader en moeder, broer(s) en zus(sen); dit is je gezin.
In dit gezin groei je op; maak je contacten en bouw je relaties op. Hier ontwikkel je de bloedband en deze vormt de onverbrekelijke band.

Hier leer je veel; je krijgt mee hoe je omgaat met mensen. Dit kunnen waardevolle contacten worden, maar het kan ook zijn dat het moeizaam verloopt; dat kan dan belastend worden.

Onrecht komt voor in ieder zijn leven...
  • Een gehandicapt kind of broer/zus
  • Een plotseling overlijden van een geliefd iemand
  • Maar ook een langdurig ziekbed
  • Vormen van misbruik
  • Verlies van je werk, werkloosheid
  • Inleveren van gezondheid
  • Kinderloosheid

Deze vormen van onrecht kunnen je belemmeren om je balans te voelen.

Tijdens je leven kan er veel gebeuren! Het kan waardevol zijn om hierbij stil te staan als je merkt dat de balans niet in evenwicht is.
Samen met u wil ik dat doen omdat we kunnen onderzoeken wat er is gebeurt waardoor het evenwicht er niet is.
Het is de moeite waard om te ontdekken waar het vandaan komt en hoe je invloed kan uitoefenen om de balans te herstellen.
Dit kan door naar het verleden te kijken van de vorige generaties en hoe dit heilzaam kan zijn voor de toekomst. Om dan weer verder te kunnen gaan is waardevol/zinvol en kan weer (meer) betekenis aan je leven geven en ook voor de toekomst.

 

Wat zijn de vragen welke je tegen kan komen tijdens je leven?

Hoe kan het dat ik zo moe ben? Er komt niets uit mijn handen.
Overal tegenop zien en daardoor doe ik zoveel minder dan dat ik zou willen.
Geen plezier meer heb in mijn werk.
Mezelf angstig en onzeker voel als ik iets wil bespreken met mijn partner.
Sinds het overlijden van mijn vader/moeder, partner of familielid vind ik het leven niet meer zo de moeite waard.
Me afsluit in contact met anderen.
Meer gebruik maak van genotsmiddelen dan goed voor me is.
Gevoelens van zinloosheid

Als u over één van deze vragen eens wilt spreken met een contextueel therapeut dan kunt u contact opnemen met mij…

Tijdens het kennismakingsgesprek gaan we eerst verkennen wat uw vragen zijn. Wat u bezighoudt of waar u mee rondloopt. Ook stellen wij een genogram op: dit is de samenstelling van uw gezin en (groot)ouders.

U krijgt handreikingen aangeboden zodat u daarmee verder kan.
We komen hierop terug hoe deze handreikingen gewerkt hebben.

Visie

Op je levensweg gebeurt er vaak veel en ontmoet je veel mensen.
Soms gaat dit goed en soms ook niet, dan zijn er kruispunten waarop je moeilijk een keuze kan maken.
Vaak maak je keuzes zelfstandig, dit is je persoonlijke kracht.
Soms lukt dit niet en ga je iemand zoeken die je daarbij kan helpen en daar is MOED voor nodig.
Na enige tijd HOOP je dan weer op eigen KRACHT verder te gaan.
Met behulp van de handreikingen die je gekregen hebt op de momenten waarop je je ervaringen gedeeld hebt. Geloof weer in jezelf dat je hiermee verder kan!

Peilers

Dit zijn de 4 pijlers welke ik waardevol vind in het bestaan.
GELOOF – KRACHT – MOED – HOOP
Zingevingsvragen van de mens welke leeft in deze tijd blijven mij boeien en hebben mijn persoonlijke interesse sindsdien.
Rouw en verlies vormen daar een onderdeel van en het kan zinvol zijn om daarover van gedachten te wisselen. Het delen van gevoelens hierover zijn belangrijke momenten.

Wacht niet langer.
Start Vandaag met je Persoonlijke Groei en Ontwikkeling!

* zijn verplichte velden